WAT IS JOO?

NETWERK VOOR JONGE PROFESSIONALS

JOO is een netwerk voor jonge goed opgeleide vastgoed-professionals die in hun vak uitdaging zoeken en dit graag met andere professionals willen delen. Door de actieve deelname van haar leden bestaat het programma van JOO uit zeer uiteenlopende vakinhoudelijke en informele activiteiten. Het bestuur en de evenementen worden door de leden op vrijwillige basis ingevuld. De leden betalen een jaarlijkse contributie.

De leden zijn afkomstig van bedrijven die actief participeren in de vastgoedbranche:

  • Aannemers
  • Adviseurs
  • Architecten
  • Beleggers
  • Corporaties
  • Gemeenten
  • Juristen
  • Leveranciers
  • Makelaars
  • Ontwikkelaars

HET DOEL VAN JOO

UITWISSELEN VAN INFORMATIE EN CONTACTEN

De JOO heeft tot doelstelling een platform te zijn voor het uitwisselen van informatie, contacten en kennis tussen verschillende partijen uit de vastgoedsector. JOO organiseert maandelijks bijeenkomsten voor haar leden. Deze hebben afwisselend een formeel dan wel een informeel karakter. Bij een formele bijeenkomst worden uiteenlopende vastgoeddeskundigen uitgenodigd om een presentatie te geven over een actueel onderwerp of project in de regio. De locaties van de bijeenkomsten variëren van bijzondere objecten, projecten of horecagelegenheden tot het kantoor van één van de leden. De informele bijeenkomsten zijn bedoeld om elkaar beter te leren kennen in een ongedwongen, gezellige sfeer.

Samen met Brabant, Den Haag, Rotterdam, Utrecht, Amsterdam, Stedendriehoek en Knooppunt Arnhem-Nijmegen vormt JOO JO-NL.